Strona korzysta z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Dalsze przeglądanie witryny oznacza zgodę na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji czytaj tutaj.

Zadzwoń do nas

537 537 999

7 dni w tygodniu 24h na dobę

 

Internetowy system rezerwacji i zakupu twojeloty.pl unormowany jest niniejszym regulaminem i stosownie do przepisu art. 384 § 1 KC stanowi wzorzec wiążącej strony umowy zawartej pomiędzy Klientem, a Evotravel Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-175), ul. Jabłoniowa 22c/1, NIP: 583-31-62-491, REGON: 221957327, zwanym dalej Sprzedającym, będącym operatorem portalu.

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2014 r.

 

Warunkiem dokonania rezerwacji na stronie twojeloty.pl jest akceptacja regulaminu.

 

           § 1

Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin określa prawne podstawy korzystania ze strony twojeloty.pl pod kątem rezerwacji i zakupu biletów lotniczych, rezerwacji hotelowych, wycieczek oraz  wynajmu samochodów.
 2. Z chwilą rozpoczęcia użytkowania strony twojeloty.pl, Klient zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.
 3. Rezerwacja i zakup poszczególnych produktów oferowanych przez podmioty trzecie, a dostępnych na stronie twojeloty.pl jest transakcją podlegającą warunkom ustalonym przez te podmioty. Zakup tych produktów podlega warunkom szczegółowym wskazanym w §9, §10 oraz §11 niniejszego regulaminu.

 

           § 2

Definicje użyte w regulaminie:

 

twojeloty.pl - internetowy system rezerwacji, umożliwiający Klientowi wyszukanie połączeń lotniczych na dowolnych trasach, w wybranych przez niego terminach, ustalenie ceny po czym dokonanie rezerwacji lotu i zakupu biletów lotniczych, miejsca hotelowego, wycieczki lub wynajmu samochodu.

 

Klient - osoba dokonująca rezerwacji/zakupu za pośrednictwem twojeloty.pl lub offline poprzez e-mail lub telefon.

 

Pasażer - osoba, która odbywa podróż na podstawie zakupionego biletu elektronicznego.

 

Bilet lotniczy - potwierdzenie zawarcia umowy przewozu lotniczego pomiędzy Pasażerem a Przewoźnikiem.

 

Sprzedający - Evotravel Sp. z o.o.

 

Przewoźnik - przedsiębiorca krajowy lub zagraniczny, uprawniony do działalności gospodarczej w zakresie transportu lotniczego. Dzielą się na przewoźników IATA (tzw. regularne linie) oraz non-IATA (tzw. tanie linie).

 

           § 3

Cel funkcjonowania systemu:

Celem funkcjonowania systemu jest umożliwienie Klientowi znalezienia połączenia lotniczego w wybranych przez niego terminach i na odpowiedniej trasie, zakupu biletu lotniczego, wynajmu miejsca hotelowego oraz samochodu, rezerwacji wycieczki.

 

 

           § 4

Oświadczenie klienta.

 

Klient oświadcza,  że:

 

 1. Jest osobą fizyczną zdolną do czynności prawnych lub osobą prawną.
 2. Posługuje się prawdziwymi danymi osobowymi oraz prawdziwymi danymi osobowymi Pasażerów.
 3. Upoważnia Sprzedającego do przetwarzania swoich danych osobowych oraz danych Pasażerów celem dokonania rezerwacji i zakupu biletu lotniczego, a w związku z tym upoważnia Sprzedającego do ich przekazania Przewoźnikowi w tych samych celach.
 4. Zna postanowienia niniejszego regulaminu, akceptuje je i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Korzysta z twojeloty.pl w zakresie dokonywania zapytania o rezerwację, zakupu biletu lotniczego oraz złożenia rezerwacji i zakupu na dostępne usługi opisane w niniejszym Regulaminie, oraz innych usług dostępnych w serwisie w sposób zgodny z obowiązującym prawem.

 

           § 5

Oświadczenie Sprzedającego:

 1. Sprzedający oświadcza, iż nie udziela gwarancji, że korzystanie z serwisu będzie przebiegało bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z systemem rezerwacyjnym oraz co do tego, że rezultat poszukiwań sprosta oczekiwaniom Klienta co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności:
  1. z tytułu przerw lub zakłóceń w działaniu sieci Internet
  2. z tytułu nieprawidłowego wskazania prze Klienta danych niezbędnych do przyjęcia rezerwacji lub zakupu biletu lotniczego
  3. za działania lub zaniechania Przewoźników, w tym za zmiany bądź anulowanie rezerwacji Klienta
  4. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Przewoźnika umowy przewozu.
 2. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokonany przez Klienta wybór taryfy, jak również za spełnienie przez niego warunków do skorzystania z wybranej taryfy.
 3. Sprzedający oświadcza, że w celu dokonania rezerwacji lub zakupu biletu lotniczego konieczne jest wskazanie przez Klienta jego danych osobowych oraz danych osobowych Pasażera.
 4. Przechowywanie i przetwarzanie danych w związku z charakterem usługi, jaką jest zapytanie o rezerwację i zakup biletu lotniczego, informacja zawierająca imię, nazwisko, płeć oraz w przypadku dzieci, młodzieży i seniorów wiek, przekazywana jest bezpośrednio do systemu rezerwacji linii lotniczych obsługujących wybrane przez Klienta połączenia lotnicze.
 5. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, przez Evotravel Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 22c/1, 80-175 Gdańsk oraz na przekazanie danych Przewoźnikom w celu realizacji usługi oraz w celach marketingowych. Udostępnienie danych jest dobrowolne jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia z bazy marketingowej.
 6. Podanie adresu e-mail jest warunkiem koniecznym do przesłania potwierdzenia rezerwacji lotniczej oraz do dalszego kontaktu z Klientem w celu realizacji rezerwacji i wystawienia biletu lotniczego.
 7. Otrzymanie wyniku wyszukiwania, o ile nie zostanie następnie niezwłocznie potwierdzone dokonaniem Rezerwacji na stronie twojeloty.pl, nie stwarza po stronie Klienta roszczenia o zawarcie umowy pośrednictwa w sprzedaży biletów lub innych usług.

 

           § 6

Rezerwacja i zakup biletu lotniczego

 

 1. Wybór połączenia lotniczego

W celu dokonania wyboru połączenia Klient portalu podaje we właściwych rubrykach następujące informacje: port wylotu, port przylotu, data wylotu, data powrotu, liczba pasażerów, rodzaj taryfy, preferowany przewoźnik, status osoby podróżującej (np. student, dziecko, senior), swoje dane osobowe, dane osobowe pasażera oraz adres e-mail, a także sposób płatności za bilet.

 

 1. Rezerwacja - złożenie oferty zakupu biletu lotniczego

Po dokonaniu przez Klienta wyboru połączenia lotniczego i po złożeniu zapytania o możliwość rezerwacji, otrzyma on od Sprzedającego potwierdzenie przyjęcia rezerwacji w formie wiadomości e-mail, o ile rezerwacja taka będzie możliwa. W potwierdzeniu rezerwacji wskazany zostanie w szczególności:

 • numer rezerwacji w formacie "Rezerwacja XXXXXX"
 • cena biletu lotniczego
 • wszystkie pozostałe koszty związane z jego zakupem (opłata za wystawienie biletu, ewentualne ubezpieczenie)
 • okres ważności rezerwacji (czas na wykup)

 

 

Cena biletu wyrażona jest w złotych polskich. Z uwagi na podawanie przez linie lotnicze opłat lotniskowych w USD cena może ulec niewielkim zmianom w zależności od dziennego kursu USD.

 

(*) Opłata za wystawienie biletu tak zwana "opłata serwisowa" (z ang. transaction fee) jest wprowadzoną przez linie lotnicze dopłatą za rezerwację i sprzedaż biletów lotniczych; wysokość opłaty zależy od linii lotniczej i trasy na jaką został zarezerwowany bilet lotniczy.

 

Opłata serwisowa za wystawienie biletu lotniczego jest bezzwrotna w każdym przypadku. Za bilety zarezerwowane w serwisie twojeloty.pl pobierane są następujące opłaty serwisowe bez na rodzaj przewoźnika.

Dla jednego pasażera (osoba dorosła, dziecko, młodzież, osoba starsza):

 • 49 PLN za bilet na połączenia krajowe w Polsce
 • 79 PLN za bilet na połączenia europejskie
 • 99 PLN za bilet na pozostałe połączenia (Bliski i Środkowy Wschód, międzykontynentalne)

 

Niemowlę (0-2):

 • 0 PLN za bilet na wszystkie połączenia

 

Potwierdzenie rezerwacji nie jest biletem lotniczym i nie upoważnia do odbycia podróży. Z uwagi na dynamiczny podział miejsc w samolotach dokonywany przez Przewoźników, mogą oni jednostronnie skrócić okres ważności rezerwacji.

 

Uwaga! Linie lotnicze podlegają Ogólnym Warunkom Przewozu IATA: http://www.iatatravelcentre.com/e-ticket-notice/Poland/Polish/

 

 1. Zakup biletu

Za moment zakupu biletu i zawarcia umowy przewozu uważany jest moment wystawienia biletu lotniczego. Bilety wystawiane są w dniach i godzinach: poniedziałek - piątek 09.00 do 18.00 oraz w soboty 10.00 do 13.00. W sytuacjach nadzwyczajnych*, niezależnych od operatora portalu, cena biletu może ulec zmianie w okresie ważności rezerwacji, tj. pomiędzy zamówieniem biletu a datą wystawienia. W takim przypadku Klient zostanie bezzwłocznie poinformowany o możliwości dopłaty różnicy lub wycofania całości wpłaconych kwot i odstąpienia od zawarcia umowy przewozu. Klientowi nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie.

 

(*) Za sytuacje nadzwyczajne przyjmuje się w szczególności: zmianę opłat paliwowych i lotniskowych wprowadzanych przez Przewoźników bez uprzedzenia.

 

 1. Odwołanie rezerwacji

Przez Klienta:

Klient ma prawo odwołać rezerwację w dowolnym momencie bez konsekwencji finansowych do momentu wystawienia biletu lotniczego. Po zawarciu umowy przewozu odwołanie rezerwacji i zwrot biletu możliwy jest na warunkach określonych w paragrafie nr 13 niniejszego regulaminu.

 

                Przez Sprzedającego:

Potwierdzona rezerwacja może zostać odwołana przez Sprzedającego w okresie jej ważności jedynie w przypadku, gdy Przewoźnik odwoła lot, zmieni lub wycofa wybraną przez Klienta taryfę. W tej sytuacji Klientowi nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie a jedynie zwrot całości wpłaconych kwot na poczet biletu.

 

           §7

Sposoby i warunki płatności

 

 1. Zapłata kartą kredytową:

W celu dokonania zapłaty kartą kredytową Klient zobowiązany jest do podania drogą internetową następujących danych:

 

 • rodzaj karty / VISA, MASTERCARD
 • numer karty
 • kod CVC/CVV
 • data ważności karty
 • imię i nazwisko właściciela karty

 

Dane te są przekazywane bezpośrednio do systemu rezerwacji linii lotniczych za pomocą protokołu SSL, przy użyciu kodowanego klucza, którego długość wynosi 128 bitów.

W przypadku płatności kartą kredytową, rezerwacja zostanie sprawdzona pod kątem poprawności danych i kalkulacji a bilet zostanie wystawiony w dniu otrzymania rezerwacji w godzinach określonych w paragrafie 6, punkt 3. W przypadku rezerwacji dokonanych poza tymi godzinami, bilet zostanie wystawiony następnego dnia.

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania procesu wystawiania biletów i nawiązania kontaktu potwierdzającego dane właściciela karty kredytowej w przypadku:

 

 • podróży rozpoczynających się w innych niż polskie portach lotniczych
 • braku możliwości potwierdzenia przez wystawcę karty zrealizowania płatności

 

W razie jakichkolwiek problemów z wystawieniem biletu (odmowa akceptacji karty kredytowej, przekroczony limit, itp.), proces wystawiania biletów zostaje przerwany a konsultant Call Center skontaktuje się z Państwem. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną zmianę dostępności miejsc i/lub ceny biletu związaną z opóźnieniem wywołanym niemożliwością sprzedaży biletu w terminie oryginalnej rezerwacji.

 

Obciążenie karty Klienta następuje w dwóch niezależnych transakcjach: taryfę lotniczą wraz z należnymi podatkami, opłatami lotniskowymi rozlicza bezpośrednio linia lotnicza natomiast opłatę serwisową za wystawienie biletu rozlicza firma Evotravel Sp. z o.o. za pośrednictwem Cardtech.

 

W przypadku zakupu biletu lotniczego przy użyciu karty kredytowej osoby trzeciej, do której to osoby nie będzie odnosiła się rezerwacja lotnicza, należy wydrukować, wypełnić i podpisać pełnomocnictwo, które należy przesłać po zeskanowaniu na adres e-mail kontakt@twojeloty.pl

 

UWAGA! Nieuprawnione użycie cudzej karty kredytowej jest przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze więzienia zgodnie z art. 278 § 1 Kodeksu Karnego. W przypadku podejrzenia dokonania takiego przestępstwa Sprzedający zgłosi je odpowiednim organom ścigania i wstrzyma się od wystawienia biletów lotniczych.

 

Płatność kartą kredytową w niektórych przypadkach nie będzie możliwa, ponieważ nie wszyscy przewoźnicy umożliwiają taką płatność na terenie Polski. W przypadku błędnie założonej rezerwacji, pracownicy Biura Obsługi Klienta skontaktują się z Państwem drogą telefoniczną lub poprzez e-mail celem zmiany formy płatności.

 

 1. Zapłata przelewem bankowym

 

Zapłata przelewem bankowym dokonywana jest na następujący rachunek bankowy:

 

Evotravel Sp. z o.o.

ul. Jabłoniowa 22c/1
80-175 Gdańsk

                Alior Bank: 21 2490 0005 0000 4520 2979 2221

 

W poleceniu przelewu należy wpisać imię i nazwisko Pasażera(ów) oraz numer rezerwacji w formacie XXXXXX.  Każdorazowo prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu: mailem na adres: kontakt@twojeloty.pl pliku pdf generowanego z systemu bankowego lub skanu dokumentu z pieczęcią memoriałową banku

UWAGA: Jeśli w ciągu 3 dni roboczych od dnia przedstawienia (przesłania) potwierdzenia zlecenia wykonania przelewu, kwota należna nie zostanie zaksięgowana na koncie bankowym Evotravel Sp. z o.o., firma ma prawo do kasacji wygenerowanego biletu. Kosztami związanymi z kasacją zostanie obciążony zamawiający Klient zgodnie z warunkami taryf kasowanego biletu lotniczego.

W przypadku podejrzenia próby oszustwa, będą podejmowane kroki prawne.

 

Za moment zapłaty przyjmuje się dzień zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sprzedającego. Aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień, uprzejmie prosimy naszych Klientów o dokonywanie przelewów bankowych, a nie pocztowych wpłat na konto.

 

Płatność przelewem nie będzie możliwa w następujących przypadkach:

- rezerwacje lotnicze Przewoźników non-IATA (tanie linie).

- rezerwacje lotnicze Przewoźników IATA na loty odbywające się na 2-4 doby od momentu ich założenia.

 

           §8

Warunki płatności za rezerwacje tanich linii lotniczych

 1. Całkowity koszt rezerwacji biletu lotniczego tanich linii lotniczych, prezentowany w podsumowaniu rezerwacji, jest każdorazowo określany w złotych polskich (PLN) i zawiera:
  • taryfę lotniczą (cena za przelot)
  • opłaty lotniskowe i podatki lokalne
  • opłaty za usługi dodatkowe o ile zostały wybrane przez Klienta
  • opłatę serwisową za dokonanie rezerwacji
 2. Z uwagi na fakt, iż taryfa lotnicza zastosowana dla danego biletu lotniczego, a także podatki i opłaty lotniskowe mogą być wyrażone w walutach obcych, ostateczna cena biletu lotniczego może ulec niewielkim zmianom, wynikającym z dziennego kursu danej waluty lub sposobu rozliczania karty kredytowej Klienta.
 3. Opłata serwisowa, o której mowa w §6 pkt.2. jest stałą i bezzwrotną opłatą pobieraną od każdego pasażera z tytułu dokonanej rezerwacji oraz za czynności związane z jej obsługą i jest wykazywana osobno w trakcie dokonywania rezerwacji.
 4. Rezerwacje biletów lotniczych tanich linii lotniczych dokonywane za pośrednictwem Serwisu Klient opłaca kartą kredytową.
 5. Przetwarzanie płatności za rezerwację odbywa się w pełni automatycznie w czasie rzeczywistym. Obciążenie karty Klienta następuje w dwóch niezależnych transakcjach: taryfę lotniczą wraz z należnymi podatkami, opłatami lotniskowymi i usługami dodatkowymi rozlicza bezpośrednio tania linia lotnicza natomiast opłatę serwisową za wystawienie biletu rozlicza firma Evotravel Sp. z o.o. (operator serwisu twojeloty.pl) za pośrednictwem Cardtech.
 6. Dla gwarancji rezerwacji dokonywanej kartą kredytową, o której mowa powyżej, znajdują odpowiednie zastosowanie postanowienia §7 pkt.1 niniejszego Regulaminu.
 7. W przypadku zmian i zwrotu wykupionego biletu tanich linii lotniczych, Klient kontaktuje się bezpośrednio z Przewoźnikiem.

           §9

Warunki płatności za rezerwacje usług hotelowych

 

 1. Cena za pobyt w hotelu określana jest każdorazowo w polskich złotych (PLN) i może ulegać wahaniom ze względu na różnice kursów walut pomiędzy terminem dokonania rezerwacji, a momentem obciążenia rachunku karty kredytowej Klienta.
 2. Hotel może zmienić lub wycofać ze sprzedaży zarezerwowaną ofertę już po dokonaniu rezerwacji, za co Evotravel Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Rezerwacje usług hotelowych dokonywane za pośrednictwem twojeloty.pl nie podlegają żadnym dodatkowym opłatom rezerwacyjnym czy manipulacyjnym.
 4. Dla dokonania rezerwacji niezbędne jest posiadanie karty kredytowej. Podane w trakcie dokonywania rezerwacji dane karty są przekazywane bezpośrednio do wybranego hotelu i służą jedynie do zagwarantowania rezerwacji. Obciążenia karty kredytowej Klienta dokonuje, zgodnie z warunkami danej rezerwacji i polityką anulacyjną, wyłącznie hotel.
 5. Dla gwarancji rezerwacji hotelowej dokonywanej kartą kredytową, o której mowa powyżej, znajdują odpowiednie zastosowanie postanowienia §7 pkt.1 niniejszego Regulaminu.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za sposób rozliczenia transakcji przez hotel, ponadto zastrzega, że nie ma żadnego wpływu na moment faktycznego obciążenia rachunku karty kredytowej Klienta.

 

           §10

Warunki rezerwacji i płatności za wynajem samochodów

 

 1. Wyszukiwarka samochodów na stronie twojeloty.pl kieruje Klienta na stronę rentalcars.com. W związku z tym obowiązują warunki rezerwacji z tej strony.
 2. Cena wynajmu określana jest każdorazowo w złotych polskich (PLN) i może ulegać wahaniom ze względu na różnice kursowe pomiędzy terminem dokonania rezerwacji, a momentem obciążenia rachunku karty kredytowej Klienta.
 3. Wypożyczalnia może zmienić lub wycofać ze sprzedaży zarezerwowaną ofertę już po dokonaniu rezerwacji, za co twojeloty.pl nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Rezerwacje usług wynajmu samochodów dokonywane za pośrednictwem twojeloty.pl nie podlegają żadnym dodatkowym opłatom rezerwacyjnym czy manipulacyjnym.
 5. Dla dokonania rezerwacji niezbędne jest posiadanie karty kredytowej. Podane w trakcie dokonywania rezerwacji dane karty służą, w zależności od wybranej wypożyczalni i warunków wynajmu, do automatycznej blokady środków na karcie kredytowej Klienta, lub jedynie do zagwarantowania jego rezerwacji. Obciążenia karty kredytowej Klienta dokonuje tylko wypożyczalnia.
 6. Dla opłacenia lub gwarancji rezerwacji wynajmu samochodu dokonywanej kartą kredytową, o której mowa powyżej, znajdują odpowiednie zastosowanie postanowienia §7 pkt.1 niniejszego Regulaminu.
 7. twojeloty.pl nie ponosi odpowiedzialności za sposób rozliczenia transakcji przez wypożyczalnię samochodów, ponadto zastrzega, że nie ma żadnego wpływu na moment faktycznego obciążenia rachunku karty kredytowej Klienta.

 

 

           §11

Rezerwacje i warunki płatności za wycieczki

 

 1. Klient nie dokonuje rezerwacji wycieczki, a jedynie składa zapytanie ofertowe. Evotravel skontaktuje się z Klientem celem potwierdzenia dostępności i przekazania warunków rezerwacji. Wpłata za wycieczkę kierowana jest bezpośrednio na konto organizatora.
 2. Rezerwacje wycieczek podlegają osobnym warunkom poszczególnych touroperatorów. Evotravel sp. z o.o. będzie przekazywać te warunki każdorazowo przy dokonaniu rezerwacji.

 

           §12

Dostarczenie biletu lotniczego i faktury

 

 1. Obecnie bilety lotnicze, jak również vouchery hotelowe i potwierdzające wynajem auta, generowane są przez systemy rezerwacyjne w formie elektronicznej. Taka forma umożliwia przesyłanie biletów pocztą elektroniczną e-mail. Z uwagi na ten fakt, Klient jest zobligowany do podania właściwego adresu e-mail podczas dokonywania rezerwacji usług turystycznych.
 2. Klient wyraża zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną w formacie PDF (e-faktura) na adres podany podczas dokonywania rezerwacji usług turystycznych. Na prośbę Klienta faktura może zostać przesłana w formie tradycyjnej.

 

 

           §13

Zwrot biletu lotniczego

 

 1. Klient ma prawo do dokonania zwrotu zakupionego biletu lotniczego, pod warunkiem, że określone przez Przewoźnika dla danej taryfy warunki zezwalają na to.
 2. Taryfa określa ponadto czy i w jakiej części nastąpi utrata należności uregulowanej za bilet.
 3. W celu dokonania zwrotu biletu, Klient musi zgłosić drogą e-mailową chęć anulacji. Twojeloty.pl wyliczy kwotę zwrotu i poprosi o jej potwierdzenie. Anulację należy zgłosić najpóźniej na 24h przed czasem rozpoczęcia podróży, lub w najbliższy poprzedzający dzień roboczy na adres kontakt@twojeloty.pl
 4. Zwrot należności za bilet, po dokonaniu ewentualnych potrąceń, następuje w zależności od tego, w jaki sposób została dokonana zapłata za bilet:
 • w przypadku dokonania zapłaty przelewem - zwrot następuje na wskazany przez Klienta rachunek bankowy
 • w przypadku dokonania zapłaty kartą kredytową - zwrot następuje poprzez uznanie numeru karty kredytowej, z której została dokonana zapłata, w cyklu rozliczeniowym przewoźnika, w terminie nie krótszym niż 30 dni od daty zwrotu biletu.
 1. W celu dokonania anulacji biletu lotniczego tanich linii, Klient kontaktuje się bezpośrednio z przewoźnikiem.

 

           §14

 

Zasady odpowiedzialności

 

 1. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nie odbycia podróży z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika, z powodu podania przez Klienta nieprawdziwych danych niezbędnych do wystawienia bilety lub nie spełniania przez Klienta wymogów właściwych dla wybranej przez niego taryfy, braku wymaganych dokumentów umożliwiających podróż takich jak dowód tożsamości, paszport, wiza, badania lekarskie itp., z powodu siły wyższej, strajku Przewoźnika bądź pracowników obsługi naziemnej lotniska.
 2. Zgodnie z regulacją UE nr 251/2004 (wersja polskojęzyczna) z dnia 17go lutego 2004 roku, określającą prawa pasażera w ruchu lotniczym, to linie lotnicze reprezentują sprzedawcę biletu względem Pasażera, bez względu na to, czy dotyczy to Przewoźników IATA czy Przewoźników non-IATA. Regulacja określa odpowiedzialność sprzedawcy biletu w sposób jednoznaczny. REGULACJA UE 261/2004.
 3. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.