Strona korzysta z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Dalsze przeglądanie witryny oznacza zgodę na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji czytaj tutaj.

Zadzwoń do nas

537 537 999

7 dni w tygodniu 24h na dobę

REGULAMIN PROMOCJI


„Gwarancja najniższej ceny biletu lotniczego w Serwisie Twojeloty "

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą  „Gwarancja najniższej  ceny biletu”(Promocja). 
 2. Organizatorem Promocji jest Evotravel sp z o.o. ul . Jabłoniowa 22c/1   80-175 Gdańsk   Krs 0000476827  NIP 583 31 62 491
 3. Gwarancja dotyczy cen biletów lotniczych oferowanych na stronie internetowej www.twojeloty.pl
 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 03.04 2014 roku i trwa do odwołania
 5. W Promocji porównywane będą wyłącznie bilety lotnicze na połączenia  tanich linii lotniczych sprzedawane poprzez strony internetowe pośredników innych na stronie www.twojeloty.pl z wykluczeniem stron własnych przewoźników tanich linii lotniczych 
 6. Poprzez cenę  biletu rozumie się. łączenie: cenę biletu netto (podstawę taryfy), podatki (taksy lotniskowe), opłatę za wystawienie biletu (transaction fee) opłatę serwisową  opłatę systemową 
 7. W promocji porównywane będą  wyłącznie  oferty cenowe na bilety oferowane na tych samych datach, przez konkretnego, tego samego przewoźnika, z taką samą kombinacją numerów lotu i ewentualnych przesiadek bądz postojów
 8. Różnica w cenie biletu lotniczego będzie wypłacana wyłącznie  w wysokości różnicy między opłatą za wystawienie biletu (transaction fee) podaną na stronie internetowej pośrednika innego niż serwis twojeloty.pl opłatą  za wystawienie biletu kupionego za pośrednictwem www.twojeloty.pl

 

II. PROCEDURA ZWROTU RÓŻNICY W CENIE BILETU LOTNICZEGO

 1. Zgłoszenia należy dokonać w dniu powstania rezerwacji lotniczej w Serwisie www.twojeloty.pl  wyłącznie drogą e-mailową na adres biuro@twojeloty.pl

 2. Kompletne zgłoszenie powinno zawierać skan ze strony internetowej lub zeskanowany wydruk pośrednika innego niż serwis twojeloty.pl , potwierdzający  wyselekcjonowane połączenie wraz z łączną , ostateczną  ceną biletu lotniczego oraz osobno numer rezerwacji założonej na to samo połączenie poprzez stronę internetową www.twojeloty.pl  Konieczne jest, aby symulacja cenowa użyta do porównania oraz rezerwacja w serwisie www.twojeloty.pl miały miejsce w tym samym czasie w tej samej klasie i u tego samego przewoźnika.

 3. Różnica  w cenie biletu będzie przelewana na podane przez Użytkownika konto bankowe w ciągu  7dni roboczych od przesłania na maila biuro@twojeloty.pl zgłoszenia 

 

III. POSTANOWIENIA KOCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z przyczyn techniczno organizacyjnych.
 2. Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika jest ograniczona do kwoty odpowiadającej różnicy w cenie opłaty tranzakcyjnej  za wystawienie biletu 
 3. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą  losową , loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią  promocyjną , których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27, z późniejszymi zmianami).
 4. Regulamin Promocji, będzie dostępny przez czas trwania Promocji w siedzibie Organizatora oraz na www.twojeloty.pl począwszy od dnia jej rozpoczęcia